Innkalling til årsmøte 14.02.2020

Til medlemmene i Kongsberg Kampsportsenter – Bergstaden Taekwondo

Innkalling til årsmøte for 2020 i Kongsberg Kampsportsenter – Bergstaden Taekwondo.

Det innkalles herved til årsmøte i Kongsberg Kampsportsenter – Bergstaden Taekwondo.

Årsmøtet avholdes 14.02.2020 kl. 17:00 i klubbens lokaler i Withs gate 10, Kongsberg.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes klubben senest 03.02.2020 til bergtaekwacademy@yahoo.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i Kongsberg Kampsportsenter – Bergstaden Taekwondo i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til i Kongsberg Kampsportsenter – Bergstaden Taekwondo. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Henri Filmand kontaktes på mobil 93 26 24 81 eller epost bergtaekwacademy@yahoo.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Henri Filmand