Styret og kontrollutvalet

Styret
Leder: Margarete Campbell
Nestleder: Fredrik Glette
Styremedlem (sekretær): Tove Brevik
Styremedlem (barneidrettsansvarlig): Ken Haugan
Styremedlem (IT/dataansvarlig): Morten Edh
Styremedlem: Erling Halling
Styremedlem: Jarle Haugestad
Hovedtrener: Henri Filmand

Kontrollutvalget:
Roger Auran
Bjørnar Dahle

Se vedtektene for informasjon om styret og kontrollutvalget.