Vedtekter

Lov for Kongsberg Kampsportsenter – Bergstaden Taekwondo Klubb

Sist endret 14. februar 2020
Iht. lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019