Gratis Selvforsvar Kurs til Jenter fra 12 år oppover ( juni 2024)

Lær effektive strategier til å beskytte deg selv og forsvare deg mot angrep i det offentlige rom, privat eller ved mobbing på skole eller på  jobb.

Velkommen til nytt selvforsvarskurs

Kongsberg Kampsport Senter – Bergstaden Taekwondo Academy  vil tilby et selvforsvarskurs for jenter og kvinner fra 12 år.

Kurset vil bli holdt på

Kongsberg Kampsport Senter

Withs gate 10, Kongsberg

Kurs  Dato: ( kurset holdes fra kl 18 til 19.15)