Barn og taekwondo

Hvorfor bør barn trene Taekwondo?

Ved å trene Taekwondo bygges selvtilliten og man utvikler et mer positivt selvbilde. De barna som virker usikre og forsiktige blir tryggere på seg selv. De barna som er ville og utagerende vil etter hvert dempe seg og få en mildere og roligere fremferd. Barna lærer å ta ansvar for egne handlinger og tørre å ta egne valg. Bedre på skolen, økt konsentrasjonsevne, økt selvtillit, kontroll over egen aggresjon og bedre motorikk er bare noen av eksemplene på de resultatene som treningen gir.

Ved å trene Taekwondo vil barna utvikle gode sosiale ferdigheter og dra nytte av det de lærer på livets øvrige arenaer slik at de klarer seg bedre i hverdagen.  

Selvtillit og disiplin

I Taekwondo er vi opptatt av at det enkelte barn skal få en følelse av å lykkes. Dette er et viktig element i det å utvikle en sterkere selvtillit. Instruktørens oppgave er å sørge for at den enkelte blir sett og å gi anerkjennelse og ros når de gjør så godt de kan. Vi er opptatt av at alle barna skal føle seg trygge på trening både overfor instruktøren og sine medelever. 

Den fysiske delen av treningen er tilpasset barnas fysiske og mentale nivå. 

I Taekwondo er det klare regler for hva som er lov og ikke lov og klare regler for hvordan en skal oppføre seg overfor instruktør og medelever. 

Treningen er basert på mye lek og ferdighetene innlæres gjennom dette. Vi har alikevel fokus på disiplin og gjensidig resept for hverandre.

Belter og gradering

Beltesystemet er et svært viktig pedagogisk virkemiddel for å oppnå en personlig utvikling hos det enkelte barn. Barna lærer å sette seg mål, og å trene mot dette målet. Gleden og stoltheten ved å bestå graderingen gir følelsen av å mestre/lykkes, og via dette systemet bygges selvtilliten gradvis opp.

Barna følger et eget graderingssystem som er tilpasset deres mentale og fysiske utvikling. Hver beltegrad har sitt pensum, og hva de får lov til å lære avhenger derfor av hvilken beltegrad de har.