Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i KONGSBERG KAMPSPORTSENTER – BERGSTADEN TAEKWONDO KLUBB (KKS/BTK) innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i klubben.
Møtet avholdes i klubbens lokaler (dojang) torsdag 28.05.2020, kl 1900.

Sakliste
1. Endret organisatorisk innretning for klubbens virksomhet
a. Overgang fra idrettslag til foretak

Stemmeberettigede på ekstraordinært årsmøte er alle medlemmer med gyldig, betalt kontingent for 2020, som fyller 15 år i 2020 og har vært medlem i minst en måned før møtet avholdes. Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.
Kongsberg, 14. mai 2020

Margarete Campbell
Styreleder