Styret

Hovedinstruktør: Henri Filmand

Styreleder:          Margarete Cambell
Nestleder:           Fredrik Glette