PENSUM

Bergstaden Taekwondo følger Traditional Taekwondo Unions graderingspensum.

En gradering vil inneholder følgende:

- Fysisk test

- Teoretisk test *

- Gibon (grunnteknikker)

- Poomser (mønster)

- Matchoue kyorugi (avtalt kamp)

- Honsinsul (selvforsvar)

- Kyokpa (brekking/knusing)  **

- Jayon kyorugi (kamp)

*) Teoretisk test gjennomføres skriftlig (+13 år). Dersom der foreligger spesielle grunner kan testen gjennomføres muntlig. Dersom det er aktuellt ta kontakt med instruktør i forkant av prøven.

**) Fra og med 4. kup (+18 år)

Pensum vil bli gjennomgått på treningene og seminarer. I tillegg anbefales det at man anskaffer en eller flere bøker hvor pensumet er beskrevet.

TTU pensum for kup-graderinger