GRADERING

Gradering for barn og juniorer

En gradering er en test for å sjekke om utøveren er klar til et nytt nivå (ny grad/belte). Utøveren viser sine ferdigheter basert på  pensumet . Hver  grad  har et eget pensum, og vanskelighetsgradene øker jo høyere grad du har. 

For å kunne gå opp til gradering må man ha godkjenning fra hovedinstruktøren. Det er hovedinstruktøren som i samråd med resten av instruktørteamet vurderer om en utøver er klar for gradering eller ei. Hovedinstruktøren har den endelige avgjørelsen. Avgjørelsen er basert på: 

  • Oppmøte, holdning og innsats
  • Individuell fremgang siden siste gardering
  • Praktiske ferdigheter (kun ungdom/voksen)
  • Teoretiske kunnskaper(kun ungdom/voksen)

Det er selvsagt frivillig om man ønsker å gradere eller ei.

Gradering avholdes vanligvis i november/desember og i juni.

Se pensum for hva du må kunne til gradering. 

Etter graderingen vil det bli avholdt en høytidlig seremoni hvor de som har bestått graderingen vil få utdelt diplom og nytt belte/stripe.

Det stilles selvsagt vesenlig mindre krav til barn og juniorer. Jo yngre barnet er jo lavere krav. Les mer om taekwondo for barn her.Gradering for ungdom og voksen

Sortbelte gradering